+385 1 23 23 735 ljiljana.bastaic@gmail.com

O Imagu

Imago terapija odnosa (ITO) je humanistički interpersonalni terapijski pristup s posebnim naglaskom na sposobnost dijalogiziranja, što čini bazičnu pokretačku snagu procesa iscjeljenja u Imagu.

O treningu iz Imaga TO

Trening vodi Klinička instruktorica i supervizorica s međunarodnom licencom: Dr. LJILJANA BASTAIĆ. Trening se sastoji od 5 razina.

Radionica

U program radionice uključena su predavanja, vođene fantazije, prikazi potrebnih komunikacijskih vještina i procesa te nakon toga praktične vježbe u paru.

O individualnoj terapiji

U individualnoj terapiji koristim se znanjem i iskustvom iz svih terapijskih pravaca iz kojih sam prošla edukaciju i superviziju.

Kontaktirajte nas